Вибіркові дисципліни

Блок дисциплін вільного вибору студента:

Вчення про кримінально-правові заходи впливу (к.ю.н. Шпіляревич В.В.)

Міжнародна політика у сфері боротьби зі злочинністю (к.ю.н. Шпіляревич В.В.)

Альтернативи кримінально-правового переслідування (доц. Микитин Ю.І.)

Докази і доказування у кримінальному провадженні (доц. Микитин Ю.І.)

Система виконання покарань (доц.Кернякевич-Танасійчук Ю.В.)

Злочини проти довкілля (доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В.)

Кримінальна віолентологія (доц. Козич І.В.)

Кібер-злочинність (доц. Козич І.В.)

Злочини проти правосуддя (доц. Круль С.М.)

Антикорупційна політика (доц. Круль С.М.)

Міжнародне кримінальне право (доц. Медицький І.Б.)

Злочини у сфері господарської діяльності (доц. Медицький І.Б.)

Психологічні особливості злочинної поведінки (доц. Петечел О.Ю.)

Основи віктимології (доц. Петечел О.Ю.)