Графік індивідуальної роботи з студентами

                            Затверджено

                           на засіданні  кафедри кримінального права

                    Навчально-наукового юридичного інституту

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

                               Протокол № 2 від 02 вересня 2019 року

 

 

РОЗКЛАД

індивідуальної роботи зі студентами

на I семестр 2019-2020 н.р.

Прізвище, та ініціали викладача Дні тижня Години проведення Ауд.
доц. Козич І.В. Понеділок 13:30 304
доц. Петечел О.Ю. Понеділок 14:00 304
доц. Медицький І.Б. Вівторок 13:15 304
доц. Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Четвер 15:00 Каф.

судочинства

доц. Круль С.М. Понеділок 13:30 304
доц. Кадук С.В. Вівторок 14:50 К/л
доц. Шпіляревич В.В. Пятниця 14:00 304