Денна форма

Основи оперативно – розшукової діяльності

Правові та наукові основи зброєзнавства

Судові експертизи

Тактико-методологічні основи розслідування злочинів

Кримінально-виконавче право

Криміналістика

Кримінальне право України.Особлива частина

Юридична психологія