Основні напрямки наукових досліджень

 

Наукові напрямки досліджень кафедри кримінального права складаються з урахуванням загальновизначеної інститутської тематики науково-дослідної роботи та кафедральної теми, обумовленою актуальністю проблем, що підлягають розробці, і змісту навчальних програм дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри. Зокрема, колектив кафедри працює над вдосконаленням індивідуальних тем, що охоплюються наступною науковою тематикою:  “Політика  в сфері боротьби зі злочинністю: теоретичні та прикладні проблеми” (науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук професор Фріс Павло Львович). У рамках цієї тематики проводяться науково-практичні конференції, науково-практичні семінари та круглі столи за участю практичних працівників, готуються дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, наукові статті.

Кафедра кримінального права  активно приймає участь у щорічних наукових конференціях університету, забезпечуючи роботу кримінально-правової секції та у наукових конференціях, які проводять інші вузи.

Викладачі кафедри кримінального права  виступають як опоненти при захисті кандидатських дисертацій.

На основі індивідуальних досліджень викладачів кафедри публікуються наукові та навчально-методичні праці.