Основні напрямки наукових досліджень

      Наукові напрямки досліджень кафедри кримінального права складаються з урахуванням загальновизначеної інститутської тематики науково-дослідної роботи та кафедральної теми, обумовленою актуальністю проблем, що підлягають розробці, і змісту навчальних програм дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри. Зокрема, колектив кафедри працює над вдосконаленням індивідуальних тем, що охоплюються наступною науковою тематикою:  “Політика  в сфері боротьби зі злочинністю: теоретичні та прикладні проблеми” (науковий керівник – заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук професор Фріс Павло Львович). У рамках цієї тематики проводяться науково-практичні конференції, науково-практичні семінари та круглі столи за участю практичних працівників, готуються дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, наукові статті.

      На базі кафедри функціонує Лабораторія з вивчення проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва імені Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України та Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики у сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

      Основні напрямки діяльності за участі Юридичного інституту і зазначеної лабораторій Національної академії правових наук України:

– проведення спільних науково-практичних заходів;

– захисти дисертацій, стажування, підвищення кваліфікації представників кафедри  у підрозділах Національної академії правових наук України;

– спільна видавнича діяльність (колективні монографії, наукові статті).

      Кафедра кримінального права  активно приймає участь у щорічних наукових конференціях університету, забезпечуючи роботу кримінально-правової секції та у наукових конференціях, які проводять інші заклади вищої освіти.

      Викладачі кафедри кримінального права  виступають як опоненти при захисті кандидатських дисертацій.

      Кафедра кримінального права постійно залучається до підготовка наукових висновків з правових питань на запити органів державної влади, зокрема, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, управління СБУ в Івано-Франківській області.

      На основі індивідуальних досліджень викладачів кафедри публікуються наукові та навчально-методичні праці.