Програмові вимоги

Злочини у сфері господарської діяльності.

Кримінально-виконавча політика.

Кримінологічна (профілактична) політика.

Міжнародне кримінальне право.

Основи віктимології.

Психологічні особливості злочинної поведінки.

Система виконання покарань.

Злочини проти довкілля.

Вчення про кримінально-правові заходи впливу.

Кримінально правова політика в системі політики боротьби зі злочинністю.