Анотації навчальних дисциплін

У 2019-2020 навчальному році кафедра забезпечує викладання:

1) профільної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 081 Право: «Кримінальне право України (англ.мовою)»;

2) спецкурсів (дисциплін вільного вибору студента): «Криміналістика», «Кримінально-виконавче право», «Юридична психологія», «Судова медицина і психіатрія»,«Основи оперативно-розшукової діяльності»,«Тактико-методичні основи розкриття та розслідування злочинів»,«Правові та наукові основи зброєзнавства»,«Судові експертизи»,«Засоби фіксації доказової інформації».

Анотації дисциплін

Профільні навчальні дисципліни:

Кримінальне право України (англ.мовою) 

Дисципліни вільного вибору студента:

Судові експертизи.

Тактико-методичні основи розкриття та розслідування  злочинів.

Засоби фіксації доказової інформації.

Судова медицина і психіатрія.

Кримінально-виконавче право.

Правові та наукові основи зброєзнавства.

Криміналістика.

Юридична психологія.

Основи оперативно-розшукової діяльності.