Аспірантура

З 2014 року на базі кафедри кримінального права функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Аспіранти 1-го року навчання:

Ільків Богдан Васильович ( Науковий керівник- д.ю.н., проф. Фріс П.Л. , тема дослідження:”Категорії “строк” і “час” у кримінально правовій політиці”)

Вовк Алла Андріївна (Науковий керівник-д.ю.н., проф Фріс П.Л. , тема дослідження :”Кримінально-правова  політика у сфері боротьби з домашнім насильством”

Аспіранти 2-го року навчання:

Вовк Уляна Олександрівна(Науковий керівник-к.ю.н., доц.Микитин Ю.І., тема дослідження “Кримінально-правова та кримінологічна профілактика кримінальних правопорушень неповнолітніх на стадії , що передує їхньому вчиненню”

Лека Юлія Вікторівна (Науковий керівник-к.ю.н., доц. Козич І.В. ,тема дослідження:”Мотив злочину в кримінальному праві”)

Аспіранти 3-го року навчання:

Коцубей Олег Орестович (Науковий керівник-к.ю.н., доц. Козич І.В. ,тема дослідження “Кримінально правова політика Європейського союзу”).

Аспірант 4-го року навчання:

Яцина Максим Олександрович  ( Науковий керівник-к.ю.н., доц. Петечел О.Ю., тема дослідження: “Неурядові організації як суб’єкти кримінологічної політики”)