Заочна форма

Злочини проти довкілля

Кримінально-виконавча політика 

Система виконання покарань

Антикорупційна політика

Злочини проти правосуддя

Злочини у сфері господарської діяльності 

Міжнародне кримінальне право

Теоретичні та практичні проблеми кваліфікації злочинів

Альтернативи кримінально-правового переслідування

Кримінологія та кримінологічна політика

Основи віктимології

Психологічні особливості злочинної поведінки

Вчення про кримінально-правові заходи впливу

Митне право