Магістратура

У 2013 році на базі кафедри відкрита магістратура.

З 2017 року на кафедра діє магістратура за спеціалізацію 05 Кримінально-правове регулювання суспільних відносин на денній та заочній формі навчання. Викладачами кафедри розроблені та викладаються наступні дисципліни для магістрантів:

Альтернативи кримінально-правового переслідування

Вчення про кримінально-правові заходи впливу

Кримінально-правова політика в системі політики в сфері боротьби зі злочинністю

Криміналогія та кримінологічна (профілактична) політика

Митне право

Кримінальна віолентологія

Кримінально-виконавча політика

Кримінально-процесуальна політика

Порівняльне кримінальне право

Теоретичні та практичні проблеми кваліфікації

Викладачами кафедри забезпечено навчальні програми та програми курсів з усіх навчальних дисциплін. Підготовлені методичні матеріали для студентів з питань написання магістерських робіт.