Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю ПНУ та НДІ В.В.Сташиса

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ (СПІЛЬНО З ПРИКАРПАТСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА)

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю була створена наказом ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14 жовтня 2013 року.

Створення лабораторії було обумовлено тим, що на кафедрі кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту  протягом тривало часу здійснювались розробки проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю в межах наукової школи доктора юридичних наук, професора П.Л. Фріса.

 

 

Посилання на сайт