Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю ПНУ та НДІ В.В.Сташиса

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ (СПІЛЬНО З ПРИКАРПАТСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА)

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю була створена наказом ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14 жовтня 2013 року.

Створення лабораторії було обумовлено тим, що на кафедрі кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту  протягом тривало часу здійснювались розробки проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю в межах наукової школи доктора юридичних наук, професора П.Л. Фріса.

Зараз до складу  Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю входять: завідувач лабораторією,д.ю.н.,проф. Фріс П.Л., доц.Козич І.В.,доц.Медицький І.Б.,доц.Петечел О.Ю.,доц.Шпіляревич В.В.

 

 

Положення про навчально-наукову лабораторію дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю.

Угода про створення  “Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю” на базі ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефвника” та Науково-дослідного інституту вчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.