Стажування доцента кафедри кримінального права Круля С.М. у Львівському державному університеті внутрішніх справ

Доцент кафедри кримінального права навчально-наукового Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Круль Святослав Михайлович на підставі договору про співпрацю №6-СТ/17 від «10» жовтня 2017 року, в період  з “04” листопада 2019 року по “19” грудня 2019 року пройшов стажування на кафедрі кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ за темою «Проблематика негласних слідчих дій».