Денна форма

Злочини проти довкілля

Кримінально виконавча політика

Система виконання покарань

Антикорупційна політика

Злочини проти правосуддя

Злочини у сфері господарської діяльності

Міжнародне кримінальне

Теоретичні та практичні проблеми кваліфікації злочинів

Альтернативи кримінально-правового переслідування

Кримінологія та кримінологічна політика

Основи віктимології

Психологічні особливості злочинної поведінки

Вчення про кримінально-правові заходи впливу

Митне право

Міжнародна політика в сфері боротьби зі злочинністю