Денна форма

1 семестр 1 курс

Кримінально правова політика в системі політики боротьби зі злочинністю

Кримінологія та кримінологічна(профілактична) політика

Кримінально виконавча політика

Вчення про кримінально-правові заходи впливу

2 семестр 1 курс

Кримінологія та кримінологічна політика

Митне право

Теоретичні та практичні проблеми кваліфікації злочинів

Система виконання покарань

Кримінальна віолентологія.

Злочини проти правосуддя

Антикорупційна політика

2 курс

Злочини у сфері господарської діяльності

Порівняльне кримінаьне право (англ. мовою).

Міжнародне кримінальне право.

Основи віктимології

Психологічні особливості злочинної поведінки